Project Space

EN
The Project Space is located in the middle of the former welding workshop in the building on Dok-Noord. Since 2013 it is used for exhibitions, lectures, performances, screenings, try-outs, workshops, and (until 2018) concerts.
The layout and appearance of the project space are constantly evolving. Architectural interventions regularly change the access, walking and sight lines and create a context that challenges the various users of the space to interact.
The project space is a platform for 019 but also for many others. Organizations, students and schools regularly organize their own activities, from end-of-year juries to private events.

Walk through the project space in this video (2014)
Contact us with proposals, or for availability and conditions.

Design: Olivier Goethals
Pictures: Michiel De Cleene, Filip Dujardin and Olmo Peeters
Video: Jeroen Mylle & Fabrice Parent (Maanlander, 2014)

 

NL
In het midden van de voormalige laswerkplaats in het gebouw op Dok-Noord, bevindt zich de projectruimte van 019. Deze wordt sinds 2013 ingezet voor tentoonstellingen, lezingen, performances, screenings, try-outs, workshops, en (tot 2018) concerten.
De indeling en het uitzicht van de projectruimte zijn permanent in evolutie. Architecturale ingrepen veranderen regelmatig de toegang, loop- en zichtlijnen en creëren een context die de diverse gebruikers van de ruimte uitdaagt om in interactie te gaan.
De projectruimte is een platform voor 019 maar ook voor vele anderen. Organisaties, studenten en scholen organiseren regelmatig eigen activiteiten, van eindejaarsjury’s tot private evenementen.

Wandel door de projectruimte in deze video (2014).
Neem contact op met een voorstel, of voor beschikbaarheid en voorwaarden.

Ontwerp: Olivier Goethals
Foto’s: Michiel De Cleene, Filip Dujardin en Olmo Peeters.
Video: Jeroen Mylle & Fabrice Parent (Maanlander, 2014)