PAPEGAAISTRAAT GENT

Commissioned by Cultuur Gent

06/07/2018

Dutch only.
Inauguration happend on the 6th of July 2018. Papegaaistraat Gent

Een groot deel van de heerlijkheid Ekkergem, tussen de Holstraat en Einde Were, werd tot in de jaren 1840 Den Acker genoemd. Het bestond bijna volledig uit landbouwgrond, moestuinen, boomgaarden en molens. Het gebied werd ook Kolenland genoemd, als deel van het Bijlokeveld waar kolen gekweekt werden. Langs de Coupure bevonden zich zogenaamde lustpaviljoens, crieckerijen, Gloriettes of speelhuyzekens, huisjes van Plaisence, herbergen, danszalen, café’s, guignettes en cabarets. De inwoners van de parochie werden de Koolkappers genoemd, en hun kermissen waren naar verluidt de meest luidruchtige van de Gentse Buurtfeesten.

(Vrij naar Geert van Doorne in ‘Gentse Floraliën in de Papegaaiwijk — 1808-1908’)

Tijdens een rondleiding georganiseerd door vzw De Papegay, viel het me op dat er behalve een aantal straatnamen weinig nog herinnert aan de agrarische geschiedenis van de Papegaaiwijk. Dit gebrek aan visueel materiaal motiveerde me om een werk te maken over dit bijzondere verleden. Een kunstwerk dat niet alleen de lokale volksgeest uitbeeldt, maar ook herinnert aan het landelijke karakter dat vele huidige Europese stadswijken tot diep in de 19de eeuw hadden (zo is bv. de naam van de wijk Jordaan in Amsterdam afkomstig van het woord jardin).

Het werk is een aaneenschakeling van metalen geëmailleerde panelen, waarop een plattegrond van een kolenveld op ware grootte is afgebeeld, met de geadviseerde zaaiafstand van 60 cm tussen de verschillende kolen. Deze schaal confronteert de toeschouwer op een andere manier met een vertrouwd zicht op een plek waar het vandaag niet meer verwacht wordt.

Rechtsonder op het werk staat een legende die de geschiedenis van de wijk in kaart brengt: de oorsprong van de Floraliën in herberg Frascati, de geschiedenis van de Papegaaimolen, het plezier langs de Coupure en de voedselproductie in het algemeen. Het werk toont het unieke karakter van de Papegaaiwijk, en brengt tegelijk ook het grotere verhaal over verstedelijking tijdens de industriële revolutie, een thema dat vandaag én morgen erg relevant kan zijn.

Kasper Bosmans

Het kunstwerk van Kasper Bosmans in de Papegaaistraat komt er op initiatief van Cultuur Gent en vzw Papegay onder begeleiding van 019