Tarot Editions

78 tarot cards by 78 artists

02/04/2021 – 25/04/2021

OPENING Friday 02/04 (14:00 — 23:00)
Saturdays & Sundays till 25/04 (14:00—18:00)

Book your timeslot

In the summer of 2020, 78 blank tarot cards were sent by post to 78 Belgian-based artists. A tarot deck came into existence, a set of 78 unique artworks that will be exhibited for the first time during this exhibition and edition launch. The complete deck is reproduced and brought together in the Tarot edition that will be made in an edition of 200.


Participating artists
Jacopo Pagin — Elisa Pinto — Lisa Ijeoma — Loulou João — Maya Strobbe — Toon Boeckmans — Louise Delanghe — Dieter Ravyts — Indre Svirplyte — Jonas Dehnen — Koi Persyn — Robbert&Frank/Frank&Robbert — Lisa Ottenburgh — Quinten Cartrysse — Dries Segers — Jules Labath — Olivier Goethals — Joëlle Dubois — Natasja Mabesoone — Katya Ev — Adriaan Marin — Flor Maesen & Sadrie Alves — Romane Claus — Gaia Lufrano — Jan en Randoald — Renée Pevernagie — Nokukhanya Langa — Steven Deprez — Sofie Vandevoorde — Manor Grunewald — Maxim Ryckaerts — Justine Bougerol — buren — Lieselotte Vloeberghs — Mariana Rebola — Raphaël Lecoquierre — Chloé Arrouy — Yoel Pytowski — Alexander Deprez — Dieter Durinck — Pommelien Koolen — Dominiek Colpaert — Atelier Brenda — Flexboj & L.A. — Evy Bosman — Joselito Verschaeve — William Ludwig Lutgens — Ines Claus — Lysandre Begijn — Klaas Op De Beéck — Lindert Steegen — Lien Buysens — Sam Timmerman — Cecile Broekaert — Paul Ferens — Charlotte Symoens — Catharina Dhaen — Sybren Vanoverberghe — Tine Deboelpaep — Celina Vleugels — Rémie Vanderhaegen — Ellen Meers — Titus Simoens — Pieter Chanterie — Jan Laroy — Jade Kerremans — Lore Smolders — Jore Dierckx — Eva Vermeiren — Nello Margodt — Nina—Joy Thielemans — Jan Vandeplancke — Les Monseigneurs — Emma Robertsson — Thomas Boussu — Marlies De Clerck — Thomas Vandenberghe — Apparatus 22

Tarot
Tarot is a card game in which the questioner asks personal questions about the past, the present and the future. Each card has it’s specific meaning and by doing a Tarot reading an answer to your question unfolds. Some people think that these cards behold a mystical power, but we believe that it is a medium to start a deeper conversation. A dialogue/multilogue in which it becomes possible to discuss self-chosen topics in detail. Anyone can play Tarot cards regardless of your knowledge of the game.

Tarot Editions
The edition consists of a high-quality reproduced Tarot deck and a Tarot guide that can be safely stored in a sturdy cotton screen printed pouch. The edition will be released in an edition of 250 and costs € 35.

 

Reserve your edition at taroteditions@gmail.com

 

This project is initiated by curator Adriënne van der Werf and graphic designer Emma Keppens and would never have existed without the engagement of all the artists. The scenography is made by Bert Villa and HHHELENA creates the soundscape for the exhibition. This project is made possible by the Flemish Government, 019 & the City of Ghent.

 

 

NL

OPENING vrijdag 02/04 (14u — 23u)
zaterdagen en zondagen tot 25/04 (14u — 18u)

Reserveer je tijdslot

In de zomer van 2020 werden 78 blanco tarotkaarten per envelop met de post verstuurd naar 78 kunstenaars in België. Er ontstond een Tarot kaartspel bestaande uit 78 unieke kunstwerken die tijdens deze tentoonstelling en editie lancering voor het eerst te zien zijn. Het volledige deck is gereproduceerd en verzameld in de Tarot edition die in oplage van 250 wordt uitgebracht.

Deelnemende kunstenaars

Jacopo Pagin — Elisa Pinto — Lisa Ijeoma — Loulou João — Maya Strobbe — Toon Boeckmans — Louise Delanghe — Dieter Ravyts — Indre Svirplyte — Jonas Dehnen — Koi Persyn — Robbert&Frank/Frank&Robbert — Lisa Ottenburgh — Quinten Cartrysse — Dries Segers — Jules Labath — Olivier Goethals — Joëlle Dubois — Natasja Mabesoone — Katya Ev — Adriaan Marin — Flor Maesen & Sadrie Alves — Romane Claus — Gaia Lufrano — Jan en Randoald — Renée Pevernagie — Nokukhanya Langa — Steven Deprez — Sofie Vandevoorde — Manor Grunewald — Maxim Ryckaerts — Justine Bougerol — buren — Lieselotte Vloeberghs — Mariana Rebola — Raphaël Lecoquierre — Chloé Arrouy — Yoel Pytowski — Alexander Deprez — Dieter Durinck — Pommelien Koolen — Dominiek Colpaert — Atelier Brenda — Flexboj & L.A. — Evy Bosman — Joselito Verschaeve — William Ludwig Lutgens — Ines Claus — Lysandre Begijn — Klaas Op De Beéck — Lindert Steegen — Lien Buysens — Sam Timmerman — Cecile Broekaert — Paul Ferens — Charlotte Symoens — Catharina Dhaen — Sybren Vanoverberghe — Tine Deboelpaep — Celina Vleugels — Rémie Vanderhaegen — Ellen Meers — Titus Simoens — Pieter Chanterie — Jan Laroy — Jade Kerremans — Lore Smolders — Jore Dierckx — Eva Vermeiren — Nello Margodt — Nina—Joy Thielemans — Jan Vandeplancke — Les Monseigneurs — Emma Robertsson — Thomas Boussu — Marlies De Clerck — Thomas Vandenberghe — Apparatus 22

Tarot
Tarot is een kaartspel waarbij de vraagsteller persoonlijke vragen stelt over het verleden, het heden en de toekomst. Iedere kaart heeft een specifieke betekenis. Door een bepaald patroon te leggen, ontvouwt er zich een antwoord op je vraag. Er zijn mensen die denken dat de kaarten een mystieke kracht bezitten maar wij geloven vooral dat het een medium vormt om een dieper gesprek aan te — durven — gaan. Zo onstage er een (groeps)gesprek waarbij het mogelijk wordt om eigen zelfgekozen onderwerpen tot in detail te bespreken. Iedereen kan Tarotkaarten leggen, ongeacht je kennis over het spel.

Tarot Editions
De editie bestaat uit een set van 78 gereproduceerde en hoogwaardig gedrukte tarotkaarten en een tarot gids die samen kunnen worden opgeborgen in het stevige katoenen gezeefdrukt zakje. De editie wordt in een oplage van 250 uitgebracht en kost €35.

 

Reserveer je editie via taroteditions@gmail.com

 

Deze tentoonstelling en editie is het initiatief van curator Adriënne van der Werf en grafisch vormgever Emma Keppens en had nooit gerealiseerd kunnen worden zonder de deelname van alle kunstenaars. De scenografie van de tentoonstelling wordt gemaakt door Bert Villa en HHHELENA verzorgt de soundscape tijdens de tentoonstelling. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door De Vlaamse Overheid, 019 & Stad Gent.