Josse Pyl

Can't Hear My Mind

14/12/2018 – 17/02/2019

EN

Josse Pyl uses the potential of language as a way to shape both reality and fiction. In this exhibition, he explores the visual translation of communication as idea and material form in our daily environment, from its function to its graphical representation and on to its subsequent reading. This includes the ways in which communication merely consists of abstract characters, physical choreography, and mechanical messages. As such, Josse uses graphic, kinetic, and sculptural shapes in order to expose the machinery behind those marks and sounds that connect one human to another.

Can’t Hear My Mind reconsiders the act of writing thoughts into the world that simultaneously literally shape it, and explores the ways we understand the world through the forms of its writing. In this way, Josse’s devices, drawings, and objects could be considered as characters or symbols that are part of a story that gradually unfolds through a physical grammar. He constructs a separate world that is pervaded by a dream-like logic, making familiar patterns of communication both tangible and alienating.

Poster by Jung-Lee & Josse Pyl

NL

Josse Pyl gebruikt de potentie van taal als manier waarop zowel de realiteit als fictie gevormd kunnen worden. In deze tentoonstelling onderzoekt hij de visuele vertaling van communicatie als idee en materiële vorm in onze dagelijkse omgeving, van haar functie tot haar grafische weergave en daaropvolgende lezing. Dit beslaat ook het gebied waarin communicatie slechts bestaat uit abstracte tekens, lichamelijke choreografie en machinale mededelingen. Als zodanig gebruikt Josse visuele, kinetische en sculpturale vormen om de machinerie achter de tekens en geluiden bloot te leggen die de ene mens met de andere verbind.

De getoonde werken heroverwegen de handeling van het schrijven van beelden en het formuleren van ideeën over de wereld die deze daarmee tegelijkertijd letterlijk vorm geven. Hier onderzoekt hij de manieren waarop wij de wereld begrijpen via de tekens die hierin aanwezig zijn. Zo kunnen zijn getoonde apparaten, tekeningen en objecten worden beschouwd als karakters of symbolen die onderdeel zijn van een verhaal dat zich geleidelijk aan ontvouwt middels een fysieke grammatica. Josse construeert een afzonderlijke wereld die tevens doordrongen is van een droomachtige logica welke er voor zorgt dat de vertrouwde vormen van communicatie zowel voelbaar worden gemaakt, als deze vervreemdt.