ENTROUVERTE at LLS Paleis

What happens if you leave the front door half open – or half closed? 

10/09/2023 – 22/10/2023

ENTROUVERTE by 019

What happens if you leave the front door ajar — half closed, or half open?

From 10 September 2023 onwards, Ghent-based art collective 019 shifts the edges and dimensions of  LLS Paleis’s art space. As a response to John Körmeling’s intervention, 019 constructs a new entrance. Part of the exhibition space temporarily turns into a front yard. As such, what is in- and outside, public and private, art space and sidewalk, is critically questioned by a simple gesture.
019 will curate a program in the in-between, with artists adding subtle interventions to test the possibilities and limits of such a vaguely defined, semi-public space—a space obeying to different rules, welcoming other visitors, and generating both solicited and unsolicited artistic additions.


Wat gebeurt er als je de voordeur op een kier zet – half dicht, of half open?

Vanaf 10 september 2023 verlegt het Gentse kunstenaarscollectief 019 de grenzen en dimensies van de kunstruimte LLS Paleis. Als reactie op de interventie van John Körmeling bouwt 019 een nieuwe ingang. Een deel van de tentoonstellingsruimte verandert tijdelijk in een voortuin. Zo wordt wat binnen en buiten is, publiek en privé, kunstruimte en voetpad, kritisch bevraagd door een eenvoudig gebaar. 019 zal een randprogramma samenstellen met kunstenaars die subtiele interventies toevoegen om de mogelijkheden en grenzen van zo’n vaag gedefinieerde, semi-openbare ruimte te testen – een ruimte die aan andere regels gehoorzaamt, andere bezoekers verwelkomt en zowel gevraagde als ongevraagde artistieke toevoegingen genereert.


With contributions by: 019, Haron Barashed, Isabel Motz & Nils Bergmann, Stijn ter Braak, Julian Braakman, Lulu van Dijck, Lise Duclaux, Lizzy Ellbrück, Valentin Garcia, Ilke Gers, Louis Hilson, Fred Horton, Leo Horton, Bruno Jacoby, Lore Jans(s)ens, Vennica Sidibanga Kaseye, Tjobo Kho, Mathew Kneebone, Tony Matelli, Jan Minne, Lyra Oey, Márk Redele, Maren Rommerskirchen, Stéphanie Saadé, Juliane Schmitt, Victor Sirot, Joëlle Tuerlinckx, Kaat Vercammen, Mathieu Serruys & Joris Verdoodt, Lois Weinberger, Jens Wijnendaele, Angela Xu.