Syndicat

Tools

24/10/2022 – 23/12/2022

 With TOOLS, Syndicat continues its fascination with production and reproduction techniques by combining their own archive (themselves reproduced from Scènes d’Annonciation) with printed reproductions of tools for creating PCBs (Printed Circuit Boards). The lack of any scale relationship between the forms used contrasts with the billboard’s disproportionate size.

Sacha Léopold and François Havegeer have been working together as Syndicat since 2012. Their cross–disciplinary practice, taking in both self–initiated projects and design commissions, focuses on issues of originality, reproduction and reproducibility in today’s art context. They use their expansive knowledge of print and manufacturing techniques when designing books, creating visual identities or curating exhibitions. Syndicat has actively collaborated with contemporary artists and art centres to create one–of–a–kind visual identity programmes, publications, monographs and artist books, leading to the creation of Empire, their own publishing imprint, in 2015. Alongside their design activities, they have curated several exhibitions exploring the process of printing techniques.

 

 Syndicat borduurt met TOOLS voort op hun fascinatie voor productie– en reproductietechnieken door hun eigen archief (zelf gereproduceerd uit Scènes d’Annonciation) te combineren met gedrukte reproducties van gereedschappen voorhet maken van PCB’s (Printed Circuit Boards) of printplaten. Het ontbreken van enige schaalrelatie tussen de gebruikte vormen contrasteert met het buitenproportionele formaat van het billboard.

Sacha Léopold en François Havegeer werken sinds 2012 samen als Syndicat. Hun interdisciplinaire praktijk, met zowel zelfgeïnitieerde projecten als ontwerpopdrachten, richt zich op kwesties van authenticiteit, reproductie en reproduceerbaarheid in de kunstcontext van vandaag. Ze gebruiken hun uitgebreide kennis van druk– en productietechnieken bij het ontwerpen van boeken, het creëren van visuele identiteiten of het cureren van tentoonstellingen. Syndicat heeft actief samengewerkt met hedendaagse kunstenaars en kunstcentra om unieke visuele identiteitsprogramma’s, publicaties, monografieën en kunstenaarsboeken te creëren, wat in 2015 leidde tot de oprichting van Empire, hun eigen uitgeverij–imprint. Naast hun ontwerpactiviteiten hebben ze verschillende tentoonstellingen gecureerd die het proces van druktechnieken onderzoeken.