Peter Morrens

Point Blank Press

21/01/2022 – 21/04/2022

Het werk van Peter Morrens lijkt niet gemakkelijk te definiëren. Hij tekent en schildert, schrijft en fotografeert, maakt sculpturen en installaties, doet performances, en hij maakt boeken en films. Op het eerste zicht lijkt zijn werk alle kanten uit te gaan. Je zou zelfs kunnen denken dat het om werk van verschillende kunstenaars gaat. Maar eigenlijk is zijn praktijk heel samenhangend: hij biedt ons een blik op hoe we ons verhouden tot de wereld.

We begrijpen de wereld en onze plaats erin door beelden en hoe we deze interpreteren. Peter Morrens gaat intuïtief te werk met fragmenten van deze beelden. Hij selecteert en kopiëert, bewerkt en past bestaande beelden aan, en door zijn vertaling krijgen ze een persoonlijke weerklank. Op deze manier is de hele praktijk van Peter Morrens gestoeld op samenwerking: elk werk groeit verder uit een ander beeld, tekstfragment of beweging, om vervolgens op zijn beurt weer te transformeren tot een nieuw beeld. Door deze constante beeldentransformatie, ontstaat een steeds veranderende doolhof van betekenis.

Het werk dat Peter Morrens toont in onze Billboard Series maakt deel uit van een doorlopende reeks met als titel Point Blank PressPoint Blank Press is een bureau voor directe taal met Peter Morrens als enige werknemer. Schrijver Ed Krcma noemt Peter Morrens ‘een auditieve vliegenvanger’: hij vangt woorden en zinssneden op die hij hoort als hij op de trein zit, in een café, op straat, al lezend, etc. Deze Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse woorden en zinssneden worden neergeschreven op de pagina’s van oude schoolschriften. De strenge structuur van deze pagina’s (met voorgeprinte rasters en lijnen waarop geschreven dient te worden) staat in fel contrast met de ruwe, ongedisciplineerde en onhandige manier waarop Peter Morrens zijn teksten neerzet. Voor Peter Morrens zijn deze tekstwerken trouwens tekeningen, en dus blijven taalfouten gewoon staan. Want: ‘in tekeningen staan geen taalfouten,’ alsdus de kunstenaar.

Deze Point Blank Press-reeks omvat momenteel ongeveer 2.500 tekeningen, en groeit elke week nog. Helemaal in de lijn met de praktijk van Morrens komen sommige zinssneden regelmatig terug, maar dan in een andere vorm. Zo bestaan er minstens tien verschillende variaties van het werk dat getoond wordt als huidige Billboard Series – ontstaan doorheen de laatste tien jaar.

 

Peter Morrens (°1965, Lier) studeerde aan KASK en geeft les in Sint-Lucas, beiden in Gent. Hij woont en werkt in Antwerpen, en toonde zijn werk in de Warande, Turnhout; Middelheim, Antwerpen; Roger Raveelmuseum, Machelen; Z33, Hasselt; en S.M.A.K., Gent. Peter Morrens wordt vertegenwoordigd door Kristof de Clercq Gallery, Gent.