Josse Pyl

Too Many Thoughts, Too Little Teeth

23/12/2021 – 23/02/2022

Josse Pyl explores the hierarchies between the tools of speech, communication, the body, and decision-making. How words pass through human and other bodies, how language and speech are formed and disintegrate. Pyl tries to understand this intertwined system without hierarchy and through the making of drawings, sculptures, and environments where language and stories are formed, where they move and are lost.

Too Many Thoughts, Too Little Teeth sets an eye towards the machinery that hides behind those signs and symbols that connect one person to another. Pyl created a stone relief as a basis for the work, by using oil sticks and paper the drawing emerges out of the object it means to represent. A letter turns into a character and gets lost among images and thoughts and exists somewhere between image and text, between looking and reading. Sight and visual language are superimposed and lead to a world amidst reality and imagination.

———

Josse Pyl onderzoekt de hiërarchieën tussen de instrumenten van spraak, communicatie, het lichaam, en het nemen van beslissingen. Hoe woorden en teksten zich door menselijke en andere lichamen bewegen, hoe taal en spraak worden gevormd en uiteenvallen. Pyl probeert dit verstrengelde systeem te begrijpen zonder hiërarchie, door middel van objecten, organen en omgevingen waar woorden worden gevormd, waar ze bewegen en waar ze verloren gaan.

Too Many Thoughts, Too Little Teeth richt je blik op de machinerie die schuilgaat achter die tekens en symbolen die de ene mens met de andere verbinden. Pyl maakte een stenen reliëf als basis voor het werk. Door oliestiften op papier te gebruiken komt de tekening tevoorschijn uit het object dat het moet voorstellen. Een letter verandert in een teken, verdwaalt tussen beelden en gedachten en bestaat ergens tussen beeld en tekst, tussen kijken en lezen. Zicht en beeldtaal worden over elkaar heen gelegd en leiden tot een wereld tussen realiteit en verbeelding.