JENNIFER TEE – Tampan Chelonian Creatures #2

Billboard Series, Dok-Noord 5L, 9000 Gent

27/02/2024 – 23/06/2024

Jennifer Tee (° 1973, NL) probeert de mensheid te situeren binnen de immense context van het universum. Ze is zich ervan bewust dat de menselijke cultuur slechts een klein onderdeel is van het geheel van wezens dat deze wereld bewoont.Tee duikt in de complexiteit van het bestaan met diep begrip van de onderlinge verbondenheid tussen soorten, culturen en tijdperken. Door te kijken naar wat voorafging en wat nog komt als overlappende lagen in plaats van afzonderlijke tijdperken, maakt Tee nieuwe manieren van begrip mogelijk van een steeds complexere wereld.

De keramische koepels, gebreide vloerstukken, wandtapijten gemaakt bladeren van de ananasplant, en tulpen-collages van Jennifer Tee richten allemaal de aandacht op de delicate wisselwerking tussen natuur en cultuur, taal en perceptie, schoonheid en vernietiging. Ze gaan in op hoe deze concepten zich verhouden tot kwesties als grondrecht, nationaliteit, identiteit en ecologie. Gecombineerd in tentoonstellingen vormen al deze werken fantasierijke omgevingen, die Tee af en toe activeert door middel van voordrachten met dichters en schrijvers, of door middel van performances waarbij de uitvoerders doeken worden voor haar textiele sculpturen en ze tot leven brengen. Het werk van Jennifer Tee verlangt ernaar de relatie van de mensheid met de natuurlijke wereld en het universum te herdefiniëren. Het moedigt ons aan om een meer gewortelde houding aan te nemen en de ecologische tijd en onze plaats daarin te omarmen.

Jennifer Tee is Nederlands met Sino-Indonesische roots, en in haar Tampan Tulip-werken verweeft ze herkenbare nationale symbolen van beide plekken. collages van gedroogde tulpenblaadjes zijn geïnspireerd op Indonische tampans. Tulpen zijn natuurlijk het bekendste symbool van Nederland en vertegenwoordigen een grote industrie en inkomstenbron. Indonesische tampans zijn ceremoniële textielstukken die worden tentoongesteld tijdens belangrijke momenten zoals geboortes of huwelijken. De tampans beelden vaak een schip af met mensen, planten en dieren aan boord. Hoewel de schepen in deze tampans Indonesische handelsschepen voorstellen, kunnen ze natuurlijk ook op een spirituele manier worden geïnterpreteerd. Soms wordt het schip gezien als de doorgang naar een hiernamaals. Deze dubbele visie op geschiedenis en spiritualiteit is zeer aanwezig in het werk van Tee. De manier waarop de kunstenaar haar tampans creëert, is dan ook een proces dat onderzoek en intuïtie met elkaar verweeft.

Voor dit specifieke billboard maakte Tee een diptiek genaamd Tampan Chelonian Creatures #2. Chelonia is de wetenschappelijke naam die wordt gegeven aan schildpadden, landschildpadden en terrapins. Op het billboard van Tee vinden we figuren die lijken op schildpadden. Tee wilde echter dat ze er anders uitzagen dan een echte schildpad, dus gaf ze gespleten vinnen en langgerekte koppen. Dit geeft de schildpaddenfiguren een mythisch aspect, misschien verbonden met folkloristische wezens van de zee. Voor Tampan Chelonian Creatures #2 wilde Tee zich richten op het dubbele visuele element van de mast van een schip of de levensboom. De figuren worden gescheiden door een donkerroze streep met kleinere lijnen die daarvan vertakken. Als we de centrale streep zien als de levensboom, zou dit kunnen wijzen op de verwantschap tussen mensen en alle andere wezens, zoals de chelonische figuren van Tee. Als we echter de streep zien als de mast van een schip, vinden we een sterke verbinding met de oceaan en kunnen we ons een oceaansetting voorstellen. Het werk spreekt van verbondenheid. Als wezens die evolueren, maken we allemaal deel uit van een lange geschiedenis die een ecologische tijdlijn volgt. Op dezelfde manier wordt Gent doorkruist door de rivieren Leie en Schelde. Deze rivieren bereiken uiteindelijk de oceaan. Water circuleert de planeet en het water dat je hier ziet bij Dok Noord is waarschijnlijk ook tussen de vele Indonesizche eilanden gegaan. Misschien zijn we dichter bij schildpadden dan men zou denken.