EPISODE 8 – THE DECISION

02/03/2021 – 16/03/2021

Episode 8 –  The Decision
The intern was asked to clean the office kitchen daily. On the photocopier near the kitchen window that gives out to the train station’s brutalist facade, someone had forgotten a sheet. It was the last page of an 8-page draft of a circular. It stated: ‘… indefinitely, as of today.’

Episode 8 – De Beslissing
De stagiair had de taak dagelijks de keuken op kantoor schoon te maken. Op het kopieerapparaat bij het keukenraam dat uitkijkt op de brutalistische gevel van het treinstation, was iemand een origineel vergeten. Het was de laatste pagina van een kladversie voor een omzendbrief van 8 pagina’s. Er stond: ‘… voor onbepaalde tijd, vanaf vandaag.’