Episode 7 – The Conversation

19/02/2021 – 01/03/2021

Episode 7 – The Conversation
And then, as if out of nowhere, everything built became heritage. Every brick, beam and pipe, every tile, faucet and roofline has to be preserved. The regulation would be confirmed in writing shortly, but the office clerk left no room for doubt.

Episode 7 – De Conversatie
En toen, als uit het niets, werd al het gebouwde erfgoed. Elke baksteen, balk en buis, elke tegel, kraan en daklijn moet geconserveerd worden. De regelgeving zou binnenkort schriftelijk bevestigd worden, maar de ambtenaar liet geen enkele ruimte voor twijfel.