EPISODE 4 — THE NARRATORS’ PERSPECTIVE

29/12/2020 – 15/01/2021

Episode 4 – The narrators’ perspective
In those thirty odd years between then and now, time created hindsight. A post factum point of view on what was, then, barely recognizable as a fact.

Episode 4 – Het perspectief van de verteller
In die dertig jaar tussen toen en nu, creëerde tijd inzicht. Een post factum blik op wat toen nauwelijks herkenbaar was als feit.