Episode 2 – Title

03/11/2020 – 17/11/2020

Episode 2 – Title (03.11.2020)
Periaktos: a three-sided revolving apparatus used on the stage in ancient Greek theaters. Each side of the apparatus presents a scenery. Rotation of the prisms of the apparatus results in a different landscape.

 

Episode 2 – Titel (03.11.2020)
Periaktos: een driezijdig, draaiend mechanisme dat gebruikt werd op het podium in het Oud-Griekse theater. Elke zijde van het apparaat toont een andere scene. Het draaien van de driezijdige prisma’s leidt tot een nieuw landschap.