Episode 15 — The end

01/04/2022 – 08/05/2022

Episode 15  — The end

The village sprawl grinds to a halt. In the middle of a purple lawn, two children are standing still. They appear to be looking at a pitchblack bench in the day care’s garden. An impasse. At the horizon, beyond the poplars, greenhouses and fields, the grain silos, chimneys and pylones loom. The cooling tower’s vapor goes straight up. It’s a windless day.

Episode 15 — Einde

De dorpsuitbreiding komt tot stilstand. Midden op een paars gazon staan twee kinderen stil. Ze lijken te staren naar een pikdonker bankje in de tuin van het kinderdagverblijf. Een impasse. Aan de horizon, voorbij de populieren, serres en velden, doemen de graansilo’s, schoorstenen en pylonen op. De koeltoren wasemt recht omhoog. Het is windstil.