Episode 13 — Intensification

01/01/2022 – 30/01/2022

Episode 13 — Intensification

When the rebar in reinforced concrete rusts, the expansive reaction ruptures the concrete, exposes the steel and accelerates deterioration. It is said that ‘the concrete rots’. The rot is difficult to counteract, let alone preserve.

 

Episode 13 — Intensificatie 

Wanneer het wapeningsstaal in gewapend beton roest, scheurt de expansieve reactie het beton, legt het staal bloot en versnelt de aantasting. Men spreekt over ‘betonrot’. Het rotten is moeilijk tegen te gaan, laat staan te conserveren.