Corbin Mahieu & Lennart Van den Bossche

Typographical Orgy

04/05/2021 – 05/07/2021

A project of 019 in collaboration with Design Museum Gent.
This billboard shows different typographic creations Lennart and Corbin sketched in their practice over the years. The forms are merging and overlapping each other in a fixed area of space, creating new unreadable characters. The billboard includes the typefaces Weimar, Monolog, Transport is Phuture and Oftest.

The billboard on the side of Design Museum Gent in Drabstaat is an ongoing project of the Gent graphic design collective 019, providing an alternative exhibition platform for graphic designers. Every design remains in place for 2 months. The 50 sq.m. billboard is all that remains of the exhibition project 019 — Museum Of Moving Practice from 2017, during which the collective temporarily occupied a section of the museum. Billboard is based on the Billboard Series concept on the wall of the 019 building in Dok Noord since September 2015 (a joint project of artlead, All Things Contemporary Vzw & 019).


Een project van 019 i.s.m. Design Museum Gent.
Dit billboard toont verschillende typografische creaties die Lennart en Corbin in de loop der jaren in hun praktijk hebben geschetst. De vormen smelten samen en overlappen elkaar in een vast kader, waardoor nieuwe onleesbare tekens ontstaan. Het billboard omvat de lettertypes Weimar, Monolog, Transport is Phuture en Oftest.

Het billboard aan de zijgevel van Design Museum Gent in de Drabstraat is een doorlopend project van het Gentse grafisch collectief 019. Het functioneert als een alternatief tentoonstellingsplatform voor grafische ontwerpers. Elk ontwerp blijft 2 maanden hangen. Het 50 vierkante meter grote billboard is een restant van het tentoonstellingsproject 019 — Museum Of Moving Practice uit 2017 waarbij het collectief tijdelijk een gedeelte van het museum innam. Billboard is gebaseerd op het Billboard Series-concept dat sinds september 2015 aan het gebouw van 019 op Dok Noord hangt (een project van artlead, All Things Contemporary Vzw & 019).