019 is a transdisciplinary platform that develops in-between spaces for intuitive experimentation, collaboration and encounter between architecture, graphic design and visual arts.

019 always shows new possibilities and challenges common ways of exhibiting in artistic and non-artistic spaces. Like a welcoming occupier, 019 invites artists to explore and make visible the potential of these spaces.

From a project space in Ghent, in public space and at institutions in Belgium and abroad, 019 creates new interfaces between art and society.

019 is een transdisciplinair platform dat tussenruimtes ontwikkelt voor intuïtief experiment, samenwerking en ontmoeting tussen architectuur, grafisch ontwerp en beeldende kunst.

019 laat steeds nieuwe mogelijkheden zien en doorbreekt gangbare manieren van tentoonstellen in artistieke en niet-artistieke ruimtes. Als een gastvrije bezetter nodigt 019 kunstenaars uit om het potentieel van deze ruimtes te onderzoeken en zichtbaar te maken.

Vanuit een projectruimte in Gent, in de publieke ruimte en bij instellingen in binnen- en buitenland creëert 019 zo nieuwe raakvlakken tussen kunst en maatschappij.