OPEN CALL Post Identity Project*

*To design and question the identity of Design Museum Gent. 

05/05/2023 – 05/06/2023

Post Identity Project, to design and question the identity of Design Museum Gent. 

Post Identity Project biedt een programma voor recent afgestudeerde grafisch ontwerpers van LUCA School of Arts en KASK & Conservatorium waarin de identiteit van Design Museum Gent wordt herzien. Gedurende de renovatie en uitbreiding van Design Museum Gent, onderzoekt PIP* de identiteiten die een museum vandaag de dag kan aannemen. Experiment, zelf geïnitieerde projecten en interne opdrachten staan centraal met als doel verschillende (grafische) identiteiten te onderzoeken. De leden van PIP* worden op regelmatige basis afgewisseld. 019 en Design Museum Gent bieden een professionele omkadering doorheen het proces. 

Voorwaarden

  1. Afgestudeerd tussen of in 2020—2023
  2. Halftijds voor een periode van 6 maanden
  3. 500 euro/maand (volgens BIS-contract verloning)

Indien je interesse hebt om deel te nemen aan Post Identity Project, stuur ons een e-mail naar postidentityproject@019-ghent.org met een kort CV en een begeleidende PDF waarin je achtergrond, portfolio en motivatie te vinden is. Deadline 5 juni 2023.
We zoeken deelnemers om te starten in juli 2023, september 2023, januari 2024 en maart 2024.

 

ENG
OPEN CALL!!
Post Identity Project (PIP*), to design and question the identity of Design Museum Gent. 

PIP* offers a program for recent graphic design graduates of LUCA School of Arts and KASK & Conservatorium to re-think the identity of Design Museum Gent. 

While Design Museum Gent is closed for renovation, PIP* investigates possible identities of a museum today. This happens through collaborative (graphic) experiments, self initiated projects and in-house commissions. The members of PIP* are ever-shifting and are regularly replaced in an overlapping manner. 019 and Design Museum Gent provide the professional framework to work within.

Conditions:

  1. Graduated between 2020–2023
  2. Parttime for approximately 6 months
  3. 500 euro/month (following BIS-contract regulations)

If you are interested in being part of Post Identity Project, send an email to postidentityproject@019-ghent.org with a short CV and accompanying PDF specifying your background, portfolio and motivation. Deadline: the 5th of June 2023.
We are looking for participants to start in July 2023, September 2023, January 2024 and March 2024.